Interim Management Search

Bij Interim-management gaat het om professionals op strategisch belangrijke sleutelfuncties, die worden vervuld door iemand van ‘buitenaf’. De kracht van Interim-management zit in de tijdelijkheid en resultaatgerichtheid. Een Interim-manager is snel inzetbaar en uit ervaring weten zij snel hun weg te vinden in uw organisatie en op een soepele manier de projecten tot een goed einde te brengen.

interim (1)Voor het succesvol inschakelen van de juiste interim-manager, zal de consultant van RAADGEVERS ADVIESGROEP de kern van de problematiek, de organisatie en haar bedrijfsprocessen vaststellen, evenals het gewenste profiel van de interim-manager.

Met de Interim Management Search van RAADGEVERS ADVIESGROEP weten wij vanuit ons netwerk al snel of we kandidaten kunnen voorstellen die voldoen aan het profiel. Een Interim-manager is vervolgens in de meest voorkomende gevallen dan ook snel inzetbaar als ervaren professional die bewust kiest voor een interim-functie. Nadat u een definitieve kandidaat heeft gekozen, regelen wij indien gewenst, de contractuele kant voordat de interim-manager bij u aan de slag gaat.

Gedurende het traject treden wij voor beide partijen op als klankbord.

Wanneer schakelt u een interim-manager in?

Bij een verandering:
Soms is het nodig dat u binnen uw organisatie ingrijpende veranderingen doorvoert. Wanneer de voorgenomen veranderingen moeilijk door de organisatie geaccepteerd worden, is een externe manager in zo’n geval een perfecte oplossing. Een interim-manager richt zich puur op de opdracht, beoogt géén vaste positie binnen de organisatie en vormt dan ook geen bedreiging voor wie dan ook.

Bij een vervanging:
Het wegvallen van een belangrijke werknemer kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw organisatie. RAADGEVERS ADVIESGROEP kan op basis van haar netwerk snel de juiste Interim-manager vinden die uw organisatie op koers houdt. Bijvoorbeeld als uw Product Manager met zwangerschapsverlof gaat of plotseling opstapt. Of uw General Manager langdurig ziek is. Enz..

Bij een project:
Als de werkdruk voor het huidige management bij het invoeren van nieuwe systemen en procedures te hoog wordt, dan is projectmanagement wenselijk. Uitbesteding garandeert de continuïteit, omdat de bestaande verantwoordelijkheden hun aandacht volledig kunnen blijven richten op de bedrijfsvoering, terwijl de projectmatige veranderingen worden aangestuurd door de Interim projectmanager.

Bij een crisis:
Een Interim-manager biedt een oplossing in situaties waarin een bedrijf is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Het niet of niet tijdig ingrijpen is vaak de oorzaak van dergelijke situaties en kan aanleiding zijn tot grote onrust onder het personeel, klanten en/of leveranciers. Met als gevolg grote verliezen of zelfs een faillissement.